Last van nachtmerries bij het slapengaan?

Hier is de oplossing!Houd je aan de islamitische etiquette van het slapengaan, namelijk dat je voor het slapengaan: – De woedoe- (kleine rituele wassing) verricht.– Allah gedenkt door de verschillende smeekbeden voor het slapengaan te verrichten.– Aayat al-Koersie (Koran 2:255) reciteert.– Op de rechterzijde slaapt. Verricht de volgende smeekbede tijdens angst bij het slapengaan: ‘Wanneer iemand van jullie angst heeft …

Lees verder

De influisteringen van de Shaytaan

Wat zijn influisteringen? Influisteringen zijn ingevingen, fluisteringen, verleidingen en valse geloofsopvattingen die de Shaytaan in het hart van de mens werpt.(Marqaat al-Mafaatieh van al-Qaarie) Influisteringen zijn de gedachten, waanbeelden en onwerkelijke inbeeldingen die de Shaytaan in het hart van de mens werpt.(Tafsier al-Qoer-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien) Influisteringen zijn kwade gedachten en twijfels die de Shaytaan in de harten van …

Lees verder

De Shaytaan en de gebedsoproep

Windjes Wanneer er tot het gebed wordt opgeroepen (adhaan), vlucht de Shaytaan terwijl hij winden laat om de gebedsoproep niet te horen. Wanneer de gebedsoproep voorbij is, keert hij terug. Wanneer het gebed wordt aangekondigd (iqaamah), vlucht hij opnieuw. Wanneer de aankondiging van het gebed voorbij is, keert hij weer terug om tussen een persoon en zijn hart in te …

Lees verder

Ik bid elke nacht in het Paradijs!

Er was een leerling die gewoonlijk de les van zijn Shaykh (leraar) bijwoonde, maar zich daarna plotseling niet meer liet zien. De Shaykh vroeg naar hem, waarop er tegen hem werd gezegd dat hij in een goede staat verkeerde. Dus stuurde de Shaykh iemand naar de leerling, waarna de leerling naar de Shaykh kwam. De Shaykh vroeg hem: ‘Waarom kom …

Lees verder

Het effect van de influisteringen op de gelovigen

Het duidelijke geloof De Metgezellen stoorden zich enorm aan de influisteringen van de Shaytaan en zij leden hieronder, waardoor zij tegen de Profeetﷺ  zeiden: ‘Er komen gedachten in ons op die ieder van ons te erg vindt om uit te spreken!’ De Profeet ﷺ vroeg: ‘Merken jullie dit werkelijk?’ Zij antwoordden: ‘Ja.’ Daarop zei de Profeet ﷺ: ‘Dat is het …

Lees verder

Gesprek met Allah?

De Shaytaan beeldt voor sommige onwetende aanbidders in dat zij een gesprek voeren met Allah, Verheven is Hij boven datgene wat zij aan Hem toeschrijven. Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah zegt in al-Djawaab as-Sahieh (3/398-399) over degenen die beweren wonderlijke gunsten te bezitten: ‘Velen van hen geloven dat zij spreken met Allah en dat Allah met hen spreekt. Zij zeggen: ‘Allah …

Lees verder

De verschillende betekenissen van de influistering

De influistering van de Shaytaan heeft verschillende betekenissen, onder andere: 1. Het oproepen tot het kwade Allah (Verheven is Hij) zegt over datgene wat de Shaytaan op de Dag der Opstanding zal zeggen tegen zijn legers en volgelingen: ‘En de Shaytaan zal zeggen wanneer de zaak besloten is: ‘Zeker, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan en ik heb jullie …

Lees verder

De soorten duivels en djinn die de gelovigen kwaad

De duivels die de gelovigen kwaad doen door middel van influisteringen en andere handelingen bestaan uit verschillende soorten: 1. De metgezellen (Qarien). Het is bekend dat ieder kind van Adam een metgezel van de djinn bij zich heeft. Deze metgezel is ongelovig, zoals men uit de Koran en de Soennah kan opmaken, en hij roept de mens op tot het …

Lees verder

Shaytaan is Radjiem

Allah heeft ons opgedragen om bescherming te zoeken tegen de Shaytaan die Radjiem is.  Wat betekent Radjiem? Radjiem komt van de stam radjama: de letters raa, djiem en miem. Radjama betekent:1. gooien2. bekogelen3. bombarderen Radjiem is een eigenschap van de Shaytaan tegen wie wij bescherming zoeken. Radjiem betekent:1. degene die bekogelt en bombardeert2. degene die bekogeld en gebombardeerd wordt Degene …

Lees verder

Wat betekent Shaytaan (Satan)?

Shaytaan is enkelvoud en Shayaatien is meervoud. Van welke stam komt het woord Shaytaan? Het woord Shaytaan komt van de stam: shatana. De letters shien, taa en noen. Shatana heeft verschillende betekenissen, o.a.: 1. Ver verwijderd zijn. Shaytaan betekent dus: degene die ver verwijderd is van het goede en de mensen verwijdert van het goede. 2. Diep. Bi-r shatoen betekent: …

Lees verder