Smeekbede wanneer je een zieke bezoekt

De Profeet Mohammed ﷺ  zei: ‘Wanneer iemand een zieke bezoekt wiens einde nog niet is aangebroken en bij hem zevenmaal het volgende zegt: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ Uitspraak: ‘As-aloel laahal ‘adhiem, rabbal ‘arshil ‘adhiem, an yashfiyak.’ Betekenis: ‘Ik vraag Allah, de Geweldige, Heer van de Geweldige Troon, om jou te genezen.’ …zal Allah hem genezen van …

Lees verder

Introductie tot de roeqyah

Zonder enige twijfel is de geneeswijze door middel van de edele Koran en de profetische overleveringen een profijtelijke geneeswijze en een volmaakt geneesmiddel. Allah zegt: ‘Zeg: ‘Hij (de Koran) is voor degenen die geloven een leiding en een genezing.’  [Soerat Foessilat 41:44] ‘En Wij laten datgene van de Koran neerdalen wat een genezing en een genade is voor de gelovigen.’  …

Lees verder

Smeekbede tegen het boze oog

De Profeet ﷺ  had de gewoonte toevlucht te zoeken voor (zijn kleinkinderen) al-Hasan en al-Hoesayn. Hij zei: ‘Jullie voorvader (Ibraahiem/Abraham ﷺ ) had de gewoonte hier toevlucht mee te zoeken voor Ismaa’iel (Ismaël ﷺ ) en Ishaaq (Izaak ﷺ ): أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ Uitspraak: ‘A’oedhoe bi kalimaatil laahit taammah, min koelli …

Lees verder

Geneesmiddel voor psychologische ziekten

Vraag: Kan een gelovige psychologisch ziek worden? Wat is het geneesmiddel daarvoor in de religie, aangezien de hedendaagse geneeskunde deze ziekten slechts behandelt door middel van de moderne geneesmiddelen? Antwoord: Er is geen twijfel dat de mens getroffen kan worden door zorgen om de toekomst en verdriet om het verleden. De psychologische ziekten berokkenen zelfs meer schade aan het lichaam …

Lees verder

Is roeqyah toegestaan?

Vraag: Wij horen deze dagen van mensen die met behulp van de Koran zieken behandelen die lijden aan bezetenheid, het boze oog en andere dingen. Sommige mensen hebben een gunstig resultaat bij hen. Is dit werk van deze mensen verboden of toegestaan? Is degene die naar hen gaat zondig? Wat zijn volgens u de voorwaarden waaraan degenen die mensen behandelen …

Lees verder

Smeekbeden voor genezing van tovenarij, boze oog, bezetenheid en alle andere ziekten

1. Het zevenmaal zeggen van: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ Uitspraak: ‘As-aloel laahal ‘adhiem, rabbal ‘arshil ‘adhiem, an yashfiyak.’ Vertaling: ‘Ik vraag Allah, de Geweldige, Heer van de Geweldige Troon, om jou te genezen.’ (Tahqieq Mishkaat al-Masaabieh van Imam al-Albaanie, 1553) 2. De zieke dient zijn hand op de plaats van de pijn te leggen en driemaal …

Lees verder

Behandeling door middel van djinns?

Vraag: Wanneer van sommige mensen een familielid getroffen wordt door bezetenheid, nemen zij hem naar geneesheren van de bedoeïenen. Deze geneesheren roepen djinns (geesten) op en zij verrichten vreemde handelingen. Zij zonderen de zieke voor een bepaalde tijd af en zij zeggen dan dat hij bezeten is door een djinn, dat hij betoverd is of andere dingen die hierop lijken. …

Lees verder

Roeqyah tegen angst

Vraag: Mijn vrouw is getroffen door een bepaalde ziekte, waardoor zij angst heeft gekregen voor alles en niet in staat is om alleen te blijven. Een ander zegt dat hij last heeft van hetzelfde probleem: hij is niet in staat om naar de moskee te gaan om het gebed met de gemeenschap te verrichten. Hij vraagt om een geneesmiddel, zodat …

Lees verder

Roeqyah door middel van Koranverzen in water

Vraag: Wat is uw opinie over degene die van een rechtschapen persoon enkele Koranische geschriften neemt om te genezen van een ziekte. Deze man schrijft de verzen op een blaadje en zegt: ‘Plaats dit in het water totdat het schrift is uitgewist.’ Daarna drinkt de zieke driemaal van dit water en met de rest ervan veegt hij over de plaats …

Lees verder

Hoe verricht ik roeqyah tegen tovenarij, boze oog en bezetenheid?

Voer alle verplichtingen uit. Blijf weg van alle verboden dingen. Toon berouw voor alle zonden. Reciteer vaak de Koran, op zo een manier dat je er elke dag een vastgestelde hoeveelheid van neemt. Reciteer het volgende driemaal of meer. Spuug tegelijkertijd lichtjes en veeg met de rechterhand over de plaats van de pijn: Soerat al-Faatihah: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1 الْحَمْدُ لِلَّهِ …

Lees verder