De influisteringen van de Shaytaan

Wat zijn influisteringen?

Influisteringen zijn ingevingen, fluisteringen, verleidingen en valse geloofsopvattingen die de Shaytaan in het hart van de mens werpt.
(Marqaat al-Mafaatieh van al-Qaarie)

Influisteringen zijn de gedachten, waanbeelden en onwerkelijke inbeeldingen die de Shaytaan in het hart van de mens werpt.
(Tafsier al-Qoer-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien)

Influisteringen zijn kwade gedachten en twijfels die de Shaytaan in de harten van de mensen werpt.
(At-Tafsier al-Moeyassar van Saalih Aal ash-Shaykh)

Puur geloof

Wanneer de Shaytaan niet in staat is om iemand te misleiden, valt hij hem lastig met zijn influisteringen om hem het leven zuur te maken. Deze influisteringen zijn eigenlijk een teken van het pure geloof van een persoon.
(Al-Minhaadj van an-Nawawie)

Het gevaar van de influisteringen

Influisteringen zijn een gevaarlijke ziekte. Zij behoren tot de listen van de Shaytaan voor de kinderen van Adam, waarmee hij hen wil benauwen, misleiden en afleiden van de gehoorzaamheid aan hun Heer.
(Al-Moentaqaa van al-Fawzaan)

Het bevel van Allah om toevlucht te zoeken bij Hem tegen de influistering van de Shaytaan duidt op het enorme gevaar hiervan en toont ons dat dit tot de grote kwaadheden behoort waarvan men niet gered kan worden, behalve door te vluchten naar Allah.
(Irshaad al-‘Aql as-Saliem van Aboes Soe’oed)

Te zwak

Allah heeft jou opgedragen om bij Hem bescherming te zoeken tegen de Shaytaan, omdat jij te zwak bent om deze vijand in je eentje te verslaan.
(Al-Kalaam ‘alaa Mas-alat as-Samaa’ van Ibn al-Qayyim)

Laat je niet meeslepen

Laat je niet meeslepen met de influisteringen, want de Shaytaan houdt niet op met influisteren, totdat hij de mens in de ondergang heeft gestort. Maar zoek bescherming bij Allah, want dit is de enige manier om gered te worden van de Shaytaan en zijn influisteringen.
(Tarh at-Tathrieb van al-‘Iraaqie)

Oprechtheid en overtuiging

Wanneer je met oprechtheid en overtuiging toevlucht zoekt bij Allah zal Allah jou beschermen, de Shaytaan van jou verjagen en zijn valse influisteringen laten verdwijnen.
(Bahdjat Qoeloeb al-Abraar van as-Sa’die)

Denk er niet aan

De oplossing tegen de influisteringen is door je weg te keren van deze valse gedachten en door Allah om bescherming te vragen hiertegen. Denk hier niet aan. Weet dat dit een influistering is van de Shaytaan die jouw geloof wil bederven en jou wil misleiden. Luister dus niet naar deze influisteringen en houd je bezig met andere dingen.
(Al-Minhaadj van an-Nawawie)

Denk niet na over deze gedachten en houd je bezig met iets anders. De Shaytaan wil namelijk dat je je laat meeslepen met zijn influisteringen, zodat hij jou daarna overmeestert en twijfels in jouw hart werpt. Weet dat je zelf niet in staat bent om de Shaytaan te verslaan. Vlucht daarom naar Allah en zoek bescherming bij hem tegen de Shaytaan die jou lastigvalt met zijn verdorven influisteringen. Wanneer Allah jou bijstaat, zal de Shaytaan het zwakst zijn. De list van de Shaytaan is zeker zwak.
(Marqaat al-Mafaatieh van al-Qaarie)

Vlucht naar Allah

Vlucht naar Allah en vraag Hem om jou te beschermen tegen de Shaytaan en zijn kwaad. Wanneer je dat doet, zal Allah de Shaytaan verjagen en jou beschermen. Wanneer jij je Heer in al jouw toestanden gedenkt, zal je veilig zijn tegen het kwaad van de Shaytaan. De Shaytaan zal niet bij je influisteren en hij zal niet eens in je buurt kunnen komen.
(Fiqh al-Ad’iyah wal-Adhkaar van ‘Abdoer-Razzaaq al-Badr)

Zo klein als een vlieg

Het gedenken van Allah verjaagt, vernedert en breekt de Shaytaan. De mens hoort niet op te houden met het gedenken van Allah. De enige manier om zichzelf tegen de Shaytaan te beschermen, is door het gedenken van Allah. De Shaytaan kan hem alleen verslaan wanneer hij onachtzaam is in het gedenken van Allah. De Shaytaan houdt de mens in de gaten. Wanneer de mens onachtzaam is, valt de Shaytaan hem aan zoals een roofdier zijn prooi aanvalt. Maar wanneer de mens Allah gedenkt, vlucht de Shaytaan en wordt hij zo klein als een vlieg.
(Al-Waabil as-Sayyib van Ibn al-Qayyim)

De gedachtenis van Allah

De Shaytaan is een wegsluipende influisteraar. Wanneer de dienaar zijn Heer gedenkt, sluipt de Shaytaan weg. Maar wanneer de dienaar onachtzaam is in het gedenken van Hem, fluistert de Shaytaan in. Daarom is het laten van het gedenken van Allah een oorzaak van het binnengaan van de valse geloofsopvattingen en de slechte neigingen in het hart. Tot het gedenken van Allah behoort het reciteren van Zijn Boek en het overpeinzen hiervan.
Datgene wat de Shaytaan ervan weerhoudt om in het hart van het kind van Adam te gaan, is de gedachtenis van Allah die zich hierin bevindt. Maar wanneer het hart hier leeg van is, neemt de Shaytaan hem tot bondgenoot.
(Madjmoe’ al-Fataawaa van Ibn Taymiyyah)

Bron: Uitleg van het Fort van de Moslim, samengesteld door Ridouane Mallouki

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie