De soorten duivels en djinn die de gelovigen kwaad

De duivels die de gelovigen kwaad doen door middel van influisteringen en andere handelingen bestaan uit verschillende soorten:

1. De metgezellen (Qarien). Het is bekend dat ieder kind van Adam een metgezel van de djinn bij zich heeft. Deze metgezel is ongelovig, zoals men uit de Koran en de Soennah kan opmaken, en hij roept de mens op tot het ongeloof.

2. De legers van Iblies (de Opperduivel) onder zijn nakomelingen. Iblies stuurt elke dag zijn legers op weg om de gelovigen te misleiden. Degenen die succesvol zijn, mogen naast hem op zijn troon zitten en krijgen een kroon op hun hoofd.

3. De duivels die op weg worden gestuurd door de tovenaars. Het is bekend dat de tovenaars bedienden hebben van de djinn. Deze bedienden zijn meestal ongelovig. Allah (Verheven is Hij) zegt: ‘Maar de duivels waren ongelovig. Zij onderwezen de mensen tovenarij.’ (Koran 2:102)

Het zijn de duivels en djinn die de verdorven mensen tovenarij onderwijzen.

4. De duivels die de gelovigen aanvallen en wraak op hen nemen, omdat deze gelovigen hen al dan niet kwaad hebben gedaan. Het kan zijn dat de gelovige hen opzettelijk kwaad doet. Bijvoorbeeld wanneer hij weet dat in een bepaalde plaats djinn wonen, waarna hij dingen in deze plaats werpt die hen schaden, zoals heet water of iets anders. Dit is niet toegestaan. Ook kan het zijn dat de gelovige hen onopzettelijk kwaad heeft gedaan. Het kan ook zijn dat de gelovige hen helemaal geen kwaad heeft gedaan, maar dat zij er slechts op uit zijn om onschuldige mensen lastig te vallen.

Deze duivels die zogenaamd wraak nemen, kunnen met meerderen zijn. Zij zijn namelijk net zoals de mensen: zij hebben fanatisme ten opzichte van elkaar en komen op voor hun families en verwanten. Dit komt vaak voor en meestal is het zo dat de mens hen onopzettelijk kwaad heeft gedaan.

5. De duivels die de moslims kwaad doen vanwege hartstocht en liefde voor onzedelijkheid en ontucht. Tot deze soort behoren de mannelijke en vrouwelijke djinn die met de mensen willen trouwen. 

6. De duivels die de gelovigen aanvallen bij wijze van spel en plagerij. Zo zijn er djinn die kleine kinderen of oudere mensen lastigvallen.

Na kennis gemaakt te hebben met deze soorten djinn weet je nu dat de gelovige soms kwaad wordt gedaan door meerdere djinn tegelijk. De enige die veilig voor hen is, is hij die door Allah wordt beschermd. Ik vraag Allah om over ons allen te waken en om al het kwaad van ons af te weren.

(Inqaadh al-Moeslimien van Shaykh Mohammed ibn ‘Abdillaah al-Imaam)

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie