Een kijkje in het leven van een tovenaar

Wat houdt tovenarij in?

Tovenarij (sihr) is een overeenkomst tussen een tovenaar en een duivel. De tovenaar voert bepaalde zonden of praktijken van afgoderij uit en de duivel helpt hem in ruil daarvoor en hij doet datgene wat hij van hem vraagt.

Wat doet de tovenaar voor de duivel?

Om ervoor te zorgen dat de duivel de tovenaar helpt, moet de tovenaar verschillende walgelijke praktijken uitvoeren, zoals:

 • De Koran als schoenen gebruiken en hiermee de wc binnengaan.
 • Koranverzen opschrijven met onreinheden, zoals urine en uitwerpselen.
 • Koranverzen opschrijven met menstruatiebloed.
 • Koranverzen opschrijven aan de onderkant van zijn voeten.
 • Soerat al Faatihah omgekeerd opschrijven om hiermee te spotten.
 • Het gebed verrichten zonder een rituele wassing te hebben gedaan.
 • Een lange tijd in een toestand van grote onreinheid verkeren.
 • Een offer brengen aan de duivel.
 • Een dier slachten zonder de Naam van Allah erover te noemen en dit dier daarna op een verlaten plek gooien die de duivel voor hem aanwijst.
 • De sterren aanroepen en voor de sterren neerknielen.
 • Incest plegen door geslachtsgemeenschap hebben met zijn moeder of zijn dochter.
 • Talismannen schrijven met onbegrijpelijke woorden die afgoderij bevatten.

Partners in ongeloof

De duivel helpt de tovenaar niet, totdat de tovenaar iets voor hem terugdoet. Hoe erger het ongeloof dat de tovenaar pleegt, hoe meer en beter de duivel hem helpt. Maar wanneer de tovenaar de praktijken van ongeloof die de duivel hem opdraagt niet uitvoert, dan weigert de duivel hem te helpen. De tovenaar en de duivel zijn dus partners in ongeloof. Als je in het gezicht van een tovenaar kijkt, wordt dit heel duidelijk. Zij hebben namelijk altijd duistere gezichten vanwege de walgelijke praktijken die zij verrichten.

Hoe is de duivel de tovenaar tot dienst?

Wanneer de tovenaar deze duistere praktijken uitvoert, is de duivel hem tot dienst. Of hij stuurt een andere duivel naar de tovenaar die hem tot dienst is. De overeenkomst vindt meestal plaats tussen de tovenaar en een koning of leider van de djinn en duivels. Deze koning of leider geeft één van de dwaze djinn van zijn stam het bevel om deze tovenaar te gehoorzamen. Door hem dingen te vertellen die er zijn gebeurd, twee persoon uit elkaar te halen, twee personen van elkaar te laten houden, een man te weerhouden van geslachtsgemeenschap van zijn vrouw of andere dingen.

Wat gebeurt er als de djinn de tovenaar niet gehoorzaamt?

De tovenaar laat de djinn deze dingen doen die hij wenst. Als deze djinn hem niet gehoorzaamt, zoekt de tovenaar toenadering tot de koning of leider van de djinn en duivels door hem aan te roepen en te verheerlijken. Dan straft deze koning of leider de ongehoorzame djinn en draagt hij hem op om de tovenaar te gehoorzamen of stuurt hij een ander djinn naar de tovenaar om hem te gehoorzamen.

Hoe is de relatie tussen de tovenaar en de djinn?

Daarom zie je dat de relatie tussen de tovenaar en de djinn die hem helpt een relatie is van haat en vijandschap. Vaak neemt de djinn wraak op de tovenaar door zijn vrouw of kinderen kwaad te doen of door zijn eigendommen te beschadigen. Soms doet de djinn de tovenaar zelf kwaad door hem altijd hoofdpijn en slapeloosheid te bezorgen, door hem angst aan te jagen in de nacht en andere dingen. Vaak hebben de laagste tovenaars geen kinderen, omdat de djinn het embryo in de baarmoeder doodt. Dit is een bekend verschijnsel onder de tovenaars.

Waarom praktiseert de tovenaar tovenarij?

Tovenaars hebben een kwade ziel. Zij houden ervan om anderen kwaad te doen. Zij houden ervan om macht te hebben over de mensen. Zij houden ervan dat de mensen naar hen toe komen, hen nodig hebben, zich voor hen vernederen en hun veel geld geven.

Hoge prijs

Maar de tovenaar moet hier een hoge prijs voor betalen. Hij verkoopt namelijk zijn ziel in ruil voor deze tovenarij. De duivel stemt pas in wanneer de tovenaar hem aanbidt. Wanneer de tovenaar de duivel aanbidt, wordt zijn ziel verdorven. Zijn hart wordt duister, zijn karakter wordt slecht en hij voert slechte praktijken uit. Overal waar hij komt, verspreidt hij het slechte. Hij doet de gekste dingen om zijn doelen te kunnen bereiken. Hij roept anderen dan Allah aan. Hij pleegt de grootste zonden. Hij eet onreinheden. Hij brengt offers in naam van de duivel.

Kleine beloning

Ondanks alle moeite en opofferingen die de tovenaar doet, ondanks zijn onderwerping aan de duivel zodat de duivel tevreden met hem zal zijn, ondanks alle gruwelijke daden die hij pleegt en het verkopen van zijn ziel en alles wat hij bezit aan de duivel: ondanks dit alles beloont de duivel hem maar met iets heel kleins. De tovenarij van de tovenaar is namelijk niet voortdurend. Als de tovenaar wil dat zijn tovenarij blijft doorgaan, moet hij zijn praktijken namelijk steeds herhalen en opnieuw uitvoeren. Zodoende blijft de tovenaar altijd verbonden met de duivel en afhankelijk van de duivel.

Gebaseerd op het boek ‘as-Saarim al-Battaar’ van Shaykh Wahied Baalie

Voor meer informatie bezoek onze website: https://sakeenah.tv

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie