Het effect van de influisteringen op de gelovigen

Het duidelijke geloof

De Metgezellen stoorden zich enorm aan de influisteringen van de Shaytaan en zij leden hieronder, waardoor zij tegen de Profeetﷺ  zeiden: ‘Er komen gedachten in ons op die ieder van ons te erg vindt om uit te spreken!’ De Profeet ﷺ vroeg: ‘Merken jullie dit werkelijk?’ Zij antwoordden: ‘Ja.’ Daarop zei de Profeet ﷺ: ‘Dat is het duidelijke geloof.’ (Sahieh Moeslim, 132)

Het zuivere geloof

De Profeet ﷺ werd gevraagd over de influisteringen, waarop hij zei: ‘Dat is het zuivere geloof.’ (Sahieh Moeslim, 133)

Zijn list is beperkt

Een man kwam naar de Profeet ﷺ en zei: ‘O Boodschapper van Allah! Er komen slechte gedachten in mij op. Dat ik uit de hemel neerval, is mij geliefder dan dat ik deze uitspreek!’ De Profeet ﷺ zei: ‘Allah is de Grootste! Allah is de Grootste! Allah is de Grootste! Alle lof komt toe aan Allah, Die de list van de Shaytaan heeft beperkt tot het influisteren.’ (Moesnad Ahmed, 1/235)

Wat wordt er bedoeld met het duidelijke geloof?

Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah zei in Madjmoe’ al-Fataawaa (10/563): ‘Toen de Shaytaan een verwerpelijke influistering in hun harten wierp, kwam het geloof dat zich in hun harten bevond in actie, waardoor zij een hekel hadden aan deze influistering en deze verafschuwden. Dit wordt er bedoeld met het duidelijke geloof. Dit wil echter niet zeggen dat de oorzaak hiervan, namelijk de influistering, een goede zaak is waar men naar streeft.’

Het hart van de gelovige

Verder zegt hij in Madjmoe’ al-Fataawaa (22/608): ‘Sommige influisteringen zijn ingevingen van ongeloof en hypocrisie, waardoor het hart van de gelovige zich hier enorm aan stoort en hieronder lijdt. Zoals de Metgezellen zeiden: ‘Er komen gedachten in ons op die zo erg zijn dat wij liever uit de hemel neervallen dan dat wij deze uitspreken!’

Dit is de situatie van elke gelovige met een sterk geloof: hij verwerpt de influisteringen van de Shaytaan, omdat zijn hart gevuld is met het geloof. Dit in tegenstelling tot degene die een zwak geloof heeft: zijn hart accepteert de influisteringen. Moge Allah ons hiertegen beschermen.

(Inqaadh al-Moeslimien van Shaykh Mohammed ibn ‘Abdillaah al-Imaam)

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie