Het paradijs van deze wereld!

Het paradijs van het geloof

Shaykhoel Islaam Ibn Taymiyyah zei: ‘In deze wereld is er een paradijs. Wie dit paradijs niet binnengaat, zal ook het paradijs van het hiernamaals niet binnengaan.’ De mensen vroegen hem: ‘Wat voor paradijs is dat?’ Hij antwoordde: ‘Het paradijs van het geloof.’

Haters en vijanden

Shaykhoel Islaam Ibn Taymiyyah had veel haters en vijanden die er alles aan deden om hem kwaad te doen. Maar de Shaykh was altijd geduldig met hen en hij verrichtte altijd smeekbeden vóór hen. Zijn student Imam Ibn al-Qayyim zei: ‘Hij verrichtte altijd smeekbeden vóór zijn vijanden. Ik heb hem nog nooit een smeekbede zien verrichten tégen zijn vijanden.’

Toen één van zijn grootste vijanden stierf, ging de Shaykh naar zijn gezin toe. Hij bood zijn hulp aan hen en hij zei: ‘Beschouw mij als zijn plaatsvervanger.’ De Shaykh was zó goed voor zijn vijanden dat één van zijn metgezellen zei: ‘Ik wenste dat ik mijn vrienden behandelde zoals de Shaykh zijn vijanden behandelde!’

Wat kunnen zij doen?

Shaykhoel Islaam Ibn Taymiyyah zei gewoonlijk: ‘Wat kunnen mijn vijanden mij aandoen? Mijn paradijs en mijn tuin zitten in mijn borst. Waar ik ook heen ga, zij zijn met mij en zij verlaten mij niet. Als mijn vijanden mij gevangennemen, dan zonder ik mij af met mijn Meester. Als zij mij doden, dan sterf ik als martelaar. Als zij mij verbannen, dan reis ik rond op aarde.’

Gevangenis

Toen hij in de gevangenis werd gegooid, keek hij naar de muur van de gevangenis en reciteerde de Woorden van Allah: ‘Dan zal er tussen hen een muur worden geplaatst die een poort heeft. Aan de binnenkant ervan is de genade en aan de buitenkant ervan is de bestraffing.’ (Koran 57:13) Hij zei ook: ‘De geïsoleerde is degene wiens hart geïsoleerd is van zijn Meester. De gevangene is degene die gevangen is genomen door zijn begeerte.’

De geur van het paradijs

Imam Ibn al-Qayyim sprak over het gelukkige leven dat Shaykhoel Islaam leidde, ondanks alle moeilijkheden en gevaren die hij meemaakte. Daarna zei hij: ‘Verheerlijkt is Degene Die Zijn dienaren het paradijs in deze wereld heeft laten zien – nog voordat zij naar Hem zijn vertrokken – en voor hen de poorten van het paradijs heeft geopend in deze wereld, waardoor zij de lekkere geur van het paradijs ruiken en de zachte wind van het paradijs voelen.’

Prachtige uitspraken

Dit zijn de mensen die leven in het paradijs van deze wereld.

Eén van hen zei: ‘Als de koningen en de prinsen wisten in welke gelukzaligheid wij verkeren, dan zouden zij ons hierom slaan met hun zwaarden!’

Een ander zei: ‘Er zijn momenten waarin mijn hart danst van vreugde, waardoor ik tegen mezelf zeg: ‘Als de mensen van het paradijs dit gevoel hebben, dan hebben zij zeker een prachtig leven!’

Een ander zei: ‘De volgers van het wereldse zijn zielig. Zij verlaten deze wereld zonder dat zij het zoetste wat zich hierin bevindt, hebben geproefd:
1. De kennis over Allah.
2. De liefde voor Allah.
3. De gedachtenis van Allah.
4. Het gezelschap van Allah.’

Moge Allah ons allemaal het paradijs van deze wereld en het paradijs van het hiernamaals laten binnengaan. Aamien!

Voor een uitgebreide cursus (Nederlandstalige video’s) over beproevingen en hoe hiermee om te gaan, zie onze website: www.Sakeenah.tv

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie