Ik bid elke nacht in het Paradijs!

Er was een leerling die gewoonlijk de les van zijn Shaykh (leraar) bijwoonde, maar zich daarna plotseling niet meer liet zien. De Shaykh vroeg naar hem, waarop er tegen hem werd gezegd dat hij in een goede staat verkeerde. Dus stuurde de Shaykh iemand naar de leerling, waarna de leerling naar de Shaykh kwam.

De Shaykh vroeg hem: ‘Waarom kom je niet meer naar de les?’ De leerling antwoordde: ‘O mijn meester, de reden dat ik uw lessen volgde, is dat ik een hoge positie bij Allah wilde bereiken. Maar nu ik deze heb bereikt, is er geen reden meer voor mij om uw les bij te wonen.’ De Shaykh vroeg: ‘Hoe heb je deze positie dan bereikt?’ De leerling antwoordde: ‘Ik verricht mijn gebed elke nacht in het Paradijs.’ De Shaykh zei: ‘O mijn zoon, bij Allah, ik ben nog nooit in het Paradijs geweest. Zou je mij willen eren door mij met jou mee te nemen, zodat ik wellicht het Paradijs zal binnengaan net zoals jij het Paradijs bent binnengegaan?’ De leerling antwoordde: ‘Dat is goed.’

Die nacht verbleef de Shaykh bij de leerling. Toen de tijd van het avondgebed voorbij was, kwam er een vogel en ging voor de deur zitten. Daarop zei de leerling tegen de Shaykh: ‘Dit is de vogel die mij elke nacht op zijn rug naar het Paradijs brengt.’ De Shaykh en de leerling gingen op de rug van de vogel zitten, waarna de vogel begon te vliegen. Na een tijdje daalde de vogel neer op een plaats met veel bomen.

De leerling stond op om te bidden, maar de Shaykh bleef zitten. Daarop vroeg de leerling hem: ‘O mijn meester, gaat u deze nacht niet bidden?’ De Shaykh antwoordde: ‘O mijn zoon, dit is het Paradijs en in het Paradijs hoeft men niet te bidden.’ Dus ging de leerling bidden, terwijl de Shaykh bleef zitten.

Toen de dageraad aanbrak, kwam de vogel en daalde neer. De leerling zei tegen de Shaykh: ‘Kom, laten we teruggaan naar onze plaats.’ De Shaykh zei tegen hem: ‘Ga zitten, ik heb nooit gezien dat iemand het Paradijs binnengaat en dit daarna verlaat.’ Daarop begon de vogel met zijn vleugels te slaan en te schreeuwen, totdat hij hun de indruk gaf dat de aarde aan het beven was. De leerling bleef tegen de Shaykh zeggen: ‘Kom, laten we gaan, voordat hij ons kwaad doet!’ De Shaykh antwoordde: ‘Hij houdt jou voor de gek en hij wil jou uit het Paradijs verwijderen.’ Daarna begon de Shaykh de Koran te reciteren, waarna de vogel hen verliet.

Zij bleven in deze toestand, totdat het licht werd, waarna zij zagen dat zij zich op een vuilnisbelt bevonden en omgeven waren door vuiligheid en afval. Daarop gaf de Shaykh de leerling een tik en zei tegen hem: ‘Is dit het Paradijs dat de Satan jou heeft doen bereiken?! Sta op en ga de lessen volgen met jouw broeders!’

(Al-Madkhal van Imam Ibn al-Haaddj, 3/169-170)

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie