Maak je niet druk om het kwaad van de mensen

Niemand is veilig

Beste broeder en zuster.
Niemand is veilig voor het kwaad van de mensen.
Zelfs degenen die door Allah gestuurd werden om de mensen te leiden.
Elke Profeet heeft kwaad ondervonden van zijn eigen volk.
Zelfs de Schepper is niet met rust gelaten door de mensen.
Er zijn mensen die kwaad over Hem spreken en die allerlei verwerpelijke zaken aan Hem toeschrijven.

Een doel dat niet bereikt kan worden

Weet – beste broeder en zuster – dat de tevredenheid van de mensen een doel is dat niet bereikt kan worden.
Concentreer je dus op 1 doel: namelijk de Tevredenheid van Allah.
Wanneer Allah tevreden is met jou zorgt Hij ervoor dat de harten van de mensen tot jou worden aangetrokken en jou zullen liefhebben.

Laag niveau

Wanneer iemand kwaad spreekt over jou, dan duidt dit alleen op het lage niveau van deze persoon.
Weet dat deze persoon met niks anders bezig is dan het schenken van zijn goede daden aan jou en het dragen van jouw slechte daden op zijn rug. 

Weet – beste broeder en zuster – dat als de hele mensheid samenkomt om jou kwaad te doen, zij hier niet toe in staat zullen zijn behalve wanneer Allah hier toestemming voor geeft.
Maak je dus niet druk om de woorden van de mensen.

Allah is de Meest Rechtvaardige

Weet dat Allah Rechtvaardig is.
Hij zal het onrecht van de mensen niet ongestraft laten.
Vertrouw op Allah.
Weer de kwaadheid van de mensen af door middel van goedheid.
Weet dat je nooit spijt zal krijgen van een goede daad die je omwille van Allah verricht.
Maar voor de slechte daad zal je bestraft worden en deze zal alleen maar leiden tot meer en meer ellende.

Zuiver je hart

Zuiver je hart dus van alle wrokgevoelens voor de mensen.
Vergeef iedereen voor wat zij jou aandoen.
Hoe slechter de mensen jou behandelen, hoe beter jij voor hen zou moeten zijn.
Wees als een dadelboom.
Wanneer iemand een steen gooit naar een dadelboom, gooit de dadelboom zoete dadels terug.
Vergeef alle mensen in de hoop dat Allah jou ook zal vergeven. 

Goede mensen

Ga alleen om met goede mensen van wier gezelschap jij profijt hebt.
Luister niet naar onze aartsvijand de Shaytaan.
Zijn doel is om de mensen tegen elkaar op te zetten en om haat en nijd te creëren op aarde.
Wees genadig voor degenen op aarde, dan zal Degene Die boven de hemel is – Allah – jou genadig zijn.

Word niet boos.
Wees optimistisch.
Ga uit van het goede.
Dan zal je hart tot rust komen en het ware geluk proeven.
Moge Allah al onze harten vullen met vrede en geluk.
Aamien!

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie