Maak kennis met het boze oog!

Wat is het boze oog?

Het boze oog houdt in dat iemand ergens naar kijkt met bewondering gemengd met iets van jaloezie. Deze persoon heeft een verdorven aard zoals de giftige dieren, waardoor deze blik van hem schade berokkent aan datgene waar hij naar kijkt.
(Kashf al-Moeshkil van Ibn al-Djawzie)
 
Het boze oog houdt in dat iemand een ander kwaad doet door middel van zijn blik vanwege een slechte emotie die hij in zijn hart heeft.
(Sharh al-Moewatta- van al-Khoedayr)
 
Het boze oog is als een pijl die uit het oog van de afgunstige wordt afgeschoten naar het slachtoffer. Er bestaan twee soorten boze ogen. Het boze oog van een mens en het boze oog van een djinn (geest).
(Zaad al-Ma’aad van Ibn al-Qayyim)

Is het boze oog echt schadelijk?

Het boze oog bestaat echt en heeft effect.
(‘Oemdat al-Qaarie van al-‘Aynie)
 
Het boze oog kan leiden tot bezetenheid, krankzinnigheid en andere ziekten die de mens overmeesteren.
(Kashf al-Moeshkil van Ibn al-Djawzie)
 
Het boze oog kan schade veroorzaken met de toestemming van Allah. Het boze oog houdt in dat iemand op een bepaalde manier naar een mens of dier kijkt, waardoor deze mens of dit dier ziek wordt of zelfs sterft.
(Fayd al-Qadier van al-Moenaawie)
 
Het boze oog kan leiden tot de dood.
(At-Tamhied van Ibn ‘Abdil-Barr)
 
Het boze oog kan ertoe leiden dat iemand ziek wordt, krankzinnig wordt of zelfs sterft. Het boze oog is een realiteit en kan iemand schaden met de toestemming van Allah.
(Tafsier al-Qoer-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien)
 
Wanneer het slachtoffer van het boze oog niet bewapend is, zal hij hier ongetwijfeld door worden getroffen. Maar als hij wel bewapend is, kan het boze oog hem niet bereiken en hem zodoende geen schade berokkenen. Het kan zelfs zijn dat het boze oog weerkaatst wordt naar degene die het heeft afgevuurd.
(Zaad al-Ma’aad van Ibn al-Qayyim)
 
Afgunst is een kwaad dat vanuit de ziel en het oog van de afgunstige richting zijn slachtoffer gaat, zelfs als hij hem geen kwaad doet met zijn hand of zijn tong. De pijlen van afgunst worden afgeschoten op het slachtoffer, waarna hij schade ondervindt. Als hij geen bescherming zoekt bij Allah, zich niet bewapent met de gedachtenissen en smeekbeden en zich niet richt tot Allah, zal hij zonder twijfel worden getroffen door het kwaad van de afgunstige.

Het oog van de afgunstige is niet schadelijk wanneer hij op een normale manier kijkt. Maar pas wanneer zijn kwade ziel vurig en giftig wordt en verandert in een boze, verdorven en afgunstige ziel, heeft zijn blik invloed en schaadt zijn blik het slachtoffer afhankelijk van de zwakte van het slachtoffer. Het kan zijn dat het slachtoffer hierdoor sterft, net zoals iemand op wie een pijl wordt afgeschoten terwijl hij naakt en onbeschermd is. Ook kan het zijn dat het slachtoffer verzwakt.

Het boze oog heeft alleen invloed vanwege de verdorven ziel van de afgunstige. Dit oog is dan als een giftige slang die jou bijt. Hoeveel mensen zijn gestorven aan het boze oog en hoeveel mensen zijn ziek geworden door het boze oog, waarna de dokter geen idee had wat de oorzaak hiervan is! De oorzaak hiervan is namelijk niet te diagnosticeren door middel van de materiele wetenschappen, maar enkel en alleen door middel van de spirituele wetenschappen.
(At-Tafsier al-Qayyim van Ibn al-Qayyim)

Hoe kan ik me beschermen tegen het boze oog?

Onder andere door de volgende smeekbede waarmee de Profeet Mohammed ﷺ bescherming zocht voor zijn kleinkinderen al-Hasan en al-Hoesayn. Hij zei: ‘Jullie voorvader (Ibraahiem/Abraham ﷺ) had de gewoonte om hier bescherming mee te zoeken voor Ismaa’iel (Ismaël ﷺ) en Ishaaq (Izaak ﷺ):

 أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

Uitspraak: ‘A’oedhoe bi kalimaatillaahit taammah, min koelli shaytaaniw wa haammah, wa min koelli ‘aynil laammah.’
 
Betekenis: ‘Ik zoek bescherming bij de perfecte Woorden van Allah tegen elke duivel en elk schadelijk wezen en tegen elk oog dat bezetenheid bezorgt.’
 
(Sahieh al-Boekhaarie, 3371)
 
Zie ook onze andere artikelen waarin er diepgaand wordt uitgelegd hoe je je kan beschermen tegen het boze oog.

Hoe kan ik anderen beschermen tegen mijn boze oog?

Een persoon kan zichzelf een boos oog geven. Een persoon kan ook iemand anders een boos oog geven zonder dit zelf in de hand te hebben, maar vanwege zijn aard.
(Zaad al-Ma’aad van Ibn al-Qayyim)
 
Zelfs een gelovige kan een ander een boos oog geven.
(Madjmoe’ al-Fataawaa van Ibn Baaz)
 
Wanneer een persoon vreest om iets of iemand te treffen met het boze oog, dient hij het kwaad hiervan af te weren door te zeggen: ‘Allaahoemma baarik ‘alayh (o Allah, laat hier zegeningen op neerdalen).’
(Zaad al-Ma’aad van Ibn al-Qayyim)
 
Of door te zeggen: ‘Allaahoemma baarik fieh (o Allah, plaats hier zegeningen in).’ Wanneer je om zegeningen smeekt, zal het boze oog namelijk geen schade veroorzaken.
(‘Oemdat al-Qaarie van al-‘Aynie)
 
Je kan ook zeggen: ‘Baarakallaahoe fiek (moge Allah jou zegenen).’ Dit zorgt ervoor dat het boze oog geen effect heeft.
(Sharh al-Moewatta- van az-Zoerqaanie)
 
Bron: Uitleg van het Fort van de Moslim, samengesteld door Ridouane Mallouki

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie