Talisman tegen ziekten?

Vraag: Wanneer wij getroffen worden door een ziekte gaan we naar de imam van de moskee om hem om een talisman te vragen. Is deze handeling van ons toegestaan of niet? Antwoord: Het is niet toegestaan – wanneer jullie getroffen zijn door een ziekte – om naar de imam van de moskee te gaan om hem te vragen om een …

Lees verder

Geneesmiddel voor influisteringen

Vraag: Ik ben een twintigjarig meisje en ik ben een gelovige – en alle lof komt toe aan Allah. Ik lijd echter aan het probleem van influisteringen. Ik word bijna gek van deze geestelijke ziekte, waar ik al drie of vier jaar aan lijd. Ik ben er niet in geslaagd om mijzelf hiertegen te beschermen. Ik wil weten of Allah …

Lees verder

Roeqyah tegen kanker?

Vraag: Is de behandeling door middel van de Koran een geneesmiddel voor de lichamelijke ziekten zoals kanker, net zoals het een geneesmiddel is voor de geestelijke ziekten zoals het boze oog, bezetenheid, enzovoorts? Is daar een bewijs voor? Moge Allah u belonen met het goede. Antwoord: De Koran en de smeekbede zijn een geneesmiddel voor elk kwaad met de toestemming …

Lees verder

43 beschermingsmiddelen tegen de Satan

1. Laat al jouw daden zuiver voor Allah zijn. De Satan kan degene die zuivere toewijding heeft aan Allah namelijk niet misleiden. 2. Volg de Koran en de authentieke profetische overleveringen in al jouw woorden en daden. Alles wat hier tegen indruist, is namelijk afkomstig van de Satan. 3. Zoek toevlucht bij Allah tegen de Satan. Allah is namelijk de …

Lees verder

Op welke manieren kunnen de djinns (geesten) de mensen kwaad doen?

Het kwaad dat de djinns de mensen aandoen door andere middelen dan influisteringen bestaat uit verschillende soorten: 1. Het aannemen van de gedaante van een mens. De djinns zijn in staat om de gedaanten van de mensen aan te nemen, zowel de gedaanten van mannen als de gedaanten van vrouwen en zowel de gedaanten van moslims als de gedaanten van …

Lees verder

Ontvoerd door de djinns!

‘Abdoer-Rahmaan ibn Abie Layla zei: ‘Toen een man van mijn volk, de Helpers, zijn huis verliet om het late avondgebed met zijn volk bij te wonen, werd hij gevangengenomen door een groep djinns (geesten). Nadat hij werd vermist, ging zijn vrouw naar ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) en zij vertelde hem het verhaal. Daarop ondervroeg ‘Oemar …

Lees verder

Belangrijke feiten over de djinns (geesten)

1. Elke aanbidding die aan een ander dan Allah wordt gewijd, is in werkelijkheid een aanbidding van de djinns Allah (Verheven is Hij) zegt: ‘ En (gedenk) de Dag dat Hij hen allen zal verzamelen en daarna tegen de Engelen zal zeggen: ‘Zijn jullie degenen die zij aanbaden?’ Zij zullen zeggen: ‘Heilig bent U (boven het hebben van een partner), …

Lees verder

Waarom doen sommige djinns (geesten) en duivels de moslims kwaad?

De redenen dat de djinns en duivels de moslims schade berokkenen, zijn talrijk. We zullen slechts een aantal hiervan noemen: 1. De demonen zien ons, terwijl wij hen normaal gezien niet kunnen zien. Allah (Verheven is Hij) zegt over Iblies (de opperduivel) en zijn nakomelingen:  ‘Zeker, hij en zijn nakomelingen zien jullie vanwaar jullie hen niet kunnen zien.’  [Soerat al-A’raaf …

Lees verder