Roeqyah tegen kanker?

Vraag:

Is de behandeling door middel van de Koran een geneesmiddel voor de lichamelijke ziekten zoals kanker, net zoals het een geneesmiddel is voor de geestelijke ziekten zoals het boze oog, bezetenheid, enzovoorts? Is daar een bewijs voor? Moge Allah u belonen met het goede.

Antwoord:

De Koran en de smeekbede zijn een geneesmiddel voor elk kwaad met de toestemming van Allah.

De bewijzen daarvoor zijn er vele, onder andere de Woorden van Allah (Verheven is Hij):  ‘Zeg: ‘Hij (de Koran) is voor degenen die geloven een leiding en een genezing.’  [Soerat Foessilat 41:44]

Verder ook de volgende Woorden van Allah (Verheven is Hij):  ‘En Wij laten datgene van de Koran neerdalen wat een genezing en een genade is voor de gelovigen.’  [Soerat al-Israa- 17:82]

Wanneer de Profeet ﷺ  ziek was, reciteerde hij bij het slapengaan driemaal Soerat al-Ikhlaas (112), Soerat al-Falaq (113) en Soerat an-Naas (114), spuugde lichtelijk in zijn handen en veegde elke keer over dat gedeelte van zijn lichaam waarover hij kon vegen, beginnend bij zijn hoofd, gezicht en borst, zoals authentiek is overgeleverd van ‘Aaishah (moge Allah tevreden met haar zijn).

Imam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

(Madjmoe’ Fataawaa wa Maqaalaat Ibn Baaz, 8/364)

* Wij adviseren iedereen die ziek is om een arts te raadplegen om vast te stellen of het gaat om een lichamelijke of psychische ziekte. Vele mensen denken dat ze ‘bezeten’ zijn, terwijl er vaak sprake is van een psychische ziekte. Mocht je behoefte hebben aan een psycholoog, dan adviseren wij altijd om een islamitische psycholoog te nemen, omdat die jou beter zal begrijpen.

Het is uiteraard enorm aangeraden om roeqyah over jezelf te doen. De kracht van de Koran mag niet worden onderschat. Ook is het aangeraden om veel smeekbeden te verrichten. Keer je als eerste altijd tot Allah. Hij is degene die jou beschermt en geneest. Allah weet het beter.

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv