Shaytaan is Radjiem

Allah heeft ons opgedragen om bescherming te zoeken tegen de Shaytaan die Radjiem is. 

Wat betekent Radjiem?

Radjiem komt van de stam radjama: de letters raa, djiem en miem. Radjama betekent:
1. gooien
2. bekogelen
3. bombarderen

Radjiem is een eigenschap van de Shaytaan tegen wie wij bescherming zoeken. Radjiem betekent:
1. degene die bekogelt en bombardeert
2. degene die bekogeld en gebombardeerd wordt

Degene die bekogelt en bombardeert

De Shaytaan bombardeert de mens met:
1. influisteringen
2. verleidingen
3. twijfels enz.

Degene die bekogeld en gebombardeerd wordt

De Shaytaan is zelf ook gebombardeerd in de zin dat hij:
1. verbannen en verjaagd is uit het paradijs
2. vervloekt is door Allah en verbannen is van Zijn genade
3. gebombardeerd wordt met vlammen en vuurballen zodra hij in de buurt van de hemel komt

Afluisteren in de hemel

De duivels gaan naar de laagste hemel om daar de gesprekken van de engelen af te luisteren om er zodoende achter te komen welke dingen er plaats zullen vinden op aarde. Deze berichten geven zij door aan de tovenaars en waarzeggers die deze mengen met 99 leugens en zo de mensen voor de gek houden. Meestal worden de duivels getroffen door vuurballen en vuurvlammen nog vóór dat zij in staat zijn om de afgeluisterde berichten door te geven aan de duivels onder hen.

Allah (Verheven is Hij) zegt:

‘Wij hebben de laagste hemel versierd met lampen en Wij hebben deze als een steniging gemaakt voor de duivels.’ (Koran 67:5)

‘Wij (de djinn) benaderden de hemel, waarna wij deze aantroffen vol met strenge bewakers en vlammen. Wij hadden de gewoonte om daarin zitplaatsen in te nemen om af te luisteren. Maar wie nu wil afluisteren, treft een vlam aan die op hem loert.’ (Koran 72:8-9)

‘Zeker, Wij hebben de laagste hemel versierd met de versiering van de sterren. En als bescherming tegen elke opstandige duivel. Zij zijn niet in staat om af te luisteren bij het verheven gezelschap (van de engelen) en zij worden van alle kanten gebombardeerd. Ter verjaging en voor hen is er een blijvende bestraffing. Behalve wie een woord opvangt, die wordt achtervolgd door een brandende vlam.’ (Koran 37:6-10)

Voor een uitgebreide cursus (Nederlandstalige video’s) over de Shaytaan, zijn listen en hoe je je hiertegen kan beschermen, zie onze website: www.Sakeenah.tv

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie