Treur niet, maar glimlach naar het leven!

Treur niet

Geliefde broeder en zuster die op dit moment beproefd wordt.
Ik wil dat jij deze zin als motto neemt in jouw leven.
Treur niet, maar glimlach naar het leven!
Zodat wij hoop zullen planten in deze tijden van wanhoop.
Waarom zouden wij wanhopig moeten zijn?
Deze wereld duurt maar heel kort.
Deze wereld zal voorbijgaan.
Met al haar zoetheden en al haar bitterheden.
Al het verdriet zal verdwijnen.
Alle zorgen zullen verdwijnen.
Alle angsten zullen verdwijnen.
Zonder twijfel zullen zij verdwijnen.
Zij zullen ons verlaten doordat deze beproeving zal verdwijnen.
Of wij zullen hen verlaten door te sterven.

Paradijs

En daar…
Wat staat daar op ons te wachten?
Een Paradijs dat zo uitgestrekt is als de hemelen en de aarde.
Daarin is datgene wat geen oog ooit heeft gezien.
Wat geen oor ooit heeft gehoord.
Wat geen hart zich ooit heeft ingebeeld.
Het Paradijs is mooier dan alles wat wij ons kunnen inbeelden.

Ik weet het

Geliefde broeder en zuster die op dit moment beproefd wordt.
Ik weet dat jij verdrietig bent.
Ik weet dat jij bang bent.
Ik weet dat jij je zorgen maakt.
Ik weet dat jij lijdt.
Ik weet dat jouw hart schreeuwt.
Wanneer zal mijn verdriet weggaan?
Wanneer zullen mijn zorgen weggaan?
Wanneer zal ik tot rust komen?
Wanneer zal ik gelukkig zijn?
Wanneer?

Geluk

Alle mensen zijn op zoek naar geluk.
Zij doen er alles aan om het geluk te kunnen proeven.
Maar de meeste mensen weten niet dat het geluk dichter bij hen is dan de zuurstof die zij inademen.

Deze woorden

Deze woorden zijn gericht aan de radeloze harten.
Aan de verdwaalde zielen.
Deze woorden zeggen:
Ik heb jouw roep gehoord.
Ik weet waar jij aan lijdt.
Ik weet wat jouw ziekte is.
En ik weet wat de genezing is.
Hier is de genezing.

De genezing

De genezing is dat jij gelooft in jouw Schepper.
Dat jij je aan Hem overgeeft.
Dat jij op Hem vertrouwt.
Dat jij tevreden bent met Zijn oordeel.
Dit is de enige weg die de deur naar hoop zal openen.
Die jouw borst zal verruimen.
Die jouw hart gelukkig zal maken.
Die jouw zorgen, jouw verdriet en jouw angsten zal wegjagen.

Jouw Meester

Geliefde broeder en zuster.
Treur niet, maar glimlach naar het leven.
Wanneer je overvallen wordt door zorgen, angsten en verdriet.
Zeg dan niet: O mijn Meester.
Ik heb grote zorgen, angsten en verdriet.
Maar zeg: O mijn zorgen, angsten en verdriet.
Ik heb een Grote Meester.
Een Genadevolle Meester.
Een Liefdevolle Meester.
Een Meester Die gehoor geeft aan degene in nood.
Een Meester Die het onheil wegneemt.
Een Meester Die de beproevingen wegneemt.
Een Meester Die de zieken geneest.
Een Meester Die de armen rijk maakt.
Een Meester Die de zorgen wegneemt.
Een Meester Die meer genade en liefde voor ons heeft dan een moeder voor haar baby.

Hoe?

Hoe kunnen wij verdrietig zijn?
Terwijl wij dienaren zijn van deze God.
De Meest Genadevolle.
De Meest Liefdevolle.
De Meest Vergevende.
Degene Die het berouw accepteert.
Degene Wiens genade zich uitstrekt over alle dingen.

Waarom beproeft Hij ons?

Hij beproeft ons niet om ons te kwellen.
Maar Hij beproeft ons om ons te zuiveren.
Hij beproeft ons, zodat wij het slechte pad zullen verlaten.
Hij beproeft ons, zodat wij naar Hem terug zullen keren.
Hij beproeft ons om ons dichter bij Hem te brengen.
Hij beproeft ons, omdat Hij onze stem wil horen.
Zodat wij Hem aanroepen: Ya Allah!
Hij beproeft ons, zodat wij niet gehecht raken aan deze wereld.
Hij beproeft ons, zodat wij zullen verlangen naar het Paradijs.

Samen

Laten wij dus sterk zijn.
Laten wij geduldig zijn.
Laten wij standvastig zijn.
Laten wij optimistisch zijn.
Na moeilijke tijden komen makkelijke tijden.

Moge Allah al onze zorgen, angsten en verdriet wegnemen.
Moge Allah onze harten vullen met blijdschap, geluk, rust, liefde en tevredenheid.
Moge Allah tevreden met ons zijn.
Moge Allah van ons houden.
Zeg: Aamien!

Voor een uitgebreide cursus (Nederlandstalige video’s) over beproevingen en hoe hiermee om te gaan, zie onze website: www.Sakeenah.tv

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie