Waarom beproeft Allah ons?

Alles is een test

Allah heeft ons geschapen om ons te beproeven en om ons te testen. Alles wat ons overkomt, is een beproeving. Tegenspoed is een beproeving. Maar ook voorspoed is een beproeving. 

Imam Ibn ‘Oethaymien zegt in Sharh Riyaad as-Saalihien: ‘Allah test ons met wat Hij wil. Hij test ons met tegenspoed om te laten zien of wij geduldig of ongeduldig zullen zijn. Hij test ons met voorspoed om te laten zien of wij dankbaar of ondankbaar zullen zijn.’

Verbazingwekkend

Onze geliefde Profeet ﷺ verbaasde zich. Weet je waarom hij zich verbaasde? Hij ﷺ zei zoals in Sahieh Moeslim (2999): ‘Verbazingwekkend is de toestand van de gelovige. Al zijn toestanden zijn goed voor hem. En dit geldt voor niemand anders dan de gelovige. Wanneer hij getroffen wordt door voorspoed, dan is hij dankbaar en dit is goed voor hem. Wanneer hij getroffen wordt door tegenspoed, dan hij is geduldig en dit is goed voor hem.’

Alles komt van Allah

Alles wat ons overkomt, is afkomstig van Allah. En alles wat afkomstig is van Allah kan alleen maar goed voor ons zijn. Een ramp die ons dichter bij Allah brengt, is eigenlijk geen ramp maar een gunst. Een ramp die ons laat terugkeren naar Allah is beter dan een gunst die ons Allah laat vergeten.

Zorgen

Velen van ons maken zich zorgen. Velen van ons zijn bang over wat er de komende tijden gaat gebeuren. Deze zorgen en angst, alleen al hierdoor wist Allah onze zonden uit. 

De Profeet Mohammed ﷺ zei zoals in Sahieh al-Boekhaarie (5641) en Sahieh Moeslim (2573): ‘Er treft de moslim geen vermoeidheid, ziekte, zorgen, moeilijkheid, kwaad, verdriet, zelfs geen doorn waar hij zich aan prikt, zonder dat Allah hierdoor zijn zonden zal uitwissen.’

En de Profeet ﷺ zei zoals in Sahieh at-Targhieb (3428): ‘Alles wat de moslim overkomt, wist zijn zonden uit.’

Zuivering

Allah beproeft ons dus niet om ons te kwellen en te martelen. Maar Allah beproeft ons om ons te zuiveren en om ons dichter bij Hem te brengen. Als jij veel moeilijkheden in jouw leven hebt, weet dan dat Allah jou aan het zuiveren is, zodat jij Allah zal ontmoeten met een zuivere ziel.

De Profeet Mohammed ﷺ zei zoals in Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah (2280): ‘De gelovige man en de gelovige vrouw zullen steeds worden beproefd in zichzelf, hun kinderen en hun bezittingen, totdat zij bij Allah komen terwijl zij geen enkele zonde meer hebben.’ 

Deze beproevingen zuiveren ons van onze zonden. Dus wij zeggen ‘alhamdoe lillaah’ voor alle beproevingen. 

Onze voorgangers

Onze voorgangers waren blij wanneer zij beproefd werden. Zij verwelkomden de beproevingen.

Shoerayh al-Qaadie zei zoals in Shoe’ab al-Iemaan: ‘Wanneer ik getroffen word door een ramp, dan prijs ik Allah hier vier keer voor:
1. Ik prijs Allah voor het feit dat deze ramp nog erger had gekund.
2. Ik prijs Allah voor het feit dat Hij mij geduld heeft gegeven met deze ramp.
3. Ik prijs Allah voor het feit dat Hij mij geleid heeft naar het zeggen van ‘innaa lillaahi wa innaa ilayhi raadj’ioen (tot Allah behoren wij en tot Hem zullen wij terugkeren)’, vanwege de grote beloning van deze woorden.
4. Ik prijs Allah voor het feit dat Hij mij heeft getroffen met een ramp in mijn wereldse zaken en niet in mijn geloof.’

Soefyaan ath-Thawrie zei zoals in Siyar A’laam an-Noebalaa- (7/266): ‘Degene die de rampen niet als een gunst beschouwt, heeft geen begrip.’

Gunst

Een ramp is een gunst als wij hier op de juiste manier mee omgaan. Het kan zijn dat Allah een bepaalde positie voor ons heeft opgeschreven, maar dat onze daden niet genoeg zijn om deze positie te halen. Dan geeft Allah ons beproevingen, zodat wij door middel van deze beproevingen deze positie alsnog kunnen bereiken.

Op de Dag der Opstanding

Wanneer de mensen die niet beproefd werden op de Dag der Opstanding zullen zien welke beloning, status en eer de mensen die beproefd werden krijgen, dan zullen zij hen benijden. Zij zullen wensen dat zij in deze wereld beproefd werden met de ergste beproevingen.

Verlangen naar het Paradijs

Weet dat deze hele wereld gevuld is met beproevingen. Wanneer de ene beproeving voorbij is, komt er weer een andere beproeving. Totdat wij Allah zullen ontmoeten. Weet je waarom?

Het antwoord op deze vraag werd gegeven door Imam Ibn al-Qayyim in zijn boek Ighaathat al-Lahfaan: ‘Het behoort tot de genade van Allah aan ons dat Hij deze wereld gevuld heeft met tegenslagen en beproevingen, zodat wij ons niet teveel gaan hechten aan deze wereld. Zodat wij ons niet thuis gaan voelen in deze wereld. Maar zodat wij zullen verlangen naar het Paradijs. Allah drijft ons naar het Paradijs met de zweepslagen van tegenslagen en beproevingen. Allah treft ons met dingen waar wij niet van houden om ons te leiden naar de dingen waar wij wel van houden. Hij ontzegt ons om ons te geven. Hij beproeft ons om ons te eren. Hij laat ons sterven om ons te laten leven.’ Allaahoe akbar!

Wanneer Allah van iemand houdt

De Profeet Mohammed ﷺ zei zoals in Silsilat al-Ahaadieth as-Sahiehah (146): ‘De grootte van de beloning is naarmate de grootte van de beproeving. Hoe groter de beproeving, hoe groter de beloning. Wanneer Allah van bepaalde mensen houdt, test Hij hen. Wie tevreden is, op hem rust de tevredenheid. Maar wie ontevreden is, op hem rust de ontevredenheid.’

Genade

Wanneer jij beproefd wordt en getroffen wordt door tegenslagen, word dan niet boos. Wees niet verontwaardigd. Wees niet ongeduldig. Denk niet dat Allah jou in de steek heeft gelaten. Weet dat deze beproevingen, tegenslagen en rampen juist een genade zijn van Allah. Deze beproevingen, tegenslagen en rampen zijn een teken van de liefde van Allah voor jou. Een ramp die jou dichter bij Allah brengt, is geen ramp maar een gunst. De rampen en beproevingen zijn een gunst van Allah.

Wees dus geduldig. Wees sterk. Wees standvastig. Wees optimistisch. Weet dat Allah meer genade voor jou heeft dan jouw eigen moeder en dat alles wat jij meemaakt een genade is van Allah voor jou.

Voor een uitgebreide cursus (Nederlandstalige video’s) over beproevingen en hoe hiermee om te gaan, zie onze website: www.Sakeenah.tv

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

1 gedachte over “Waarom beproeft Allah ons?”

Plaats een reactie