Wat ben je opgeschoten met het verdriet?

Waarom?

O jij die de bladzijde van zijn of haar leven heeft gevuld met verdriet.
Zeg me bij Allah.
Wat ben je opgeschoten met het verdriet?
Heeft het verdriet jouw verdwenen glimlach teruggebracht?
Heeft het verdriet jouw verloren geld teruggebracht?
Heeft het verdriet jouw overleden geliefde tot leven gebracht?
Heeft het verdriet de mensen van afgunst en jaloezie van jou weggehouden?
Heeft het verdriet jouw gezondheid teruggebracht?
Waarom ben je dan verdrietig?

Niks zal veranderen

Wees niet verdrietig!
De voorbeschikking staat vast.
De pennen zijn opgeheven.
De bladen zijn opgedroogd.
Jouw verdriet zal niks veranderen aan de realiteit.

Wat wil je bereiken?

Wees niet verdrietig!
Door middel van jouw verdriet wil jij de tijd stopzetten.
Wil jij de zon tegenhouden.
Wil jij de wijzers van de klok terugvoeren.
Wil jij de film van jouw leven terugspoelen.

Verspilling

Wees niet verdrietig!
Jouw echte leeftijd is de tijd die jij doorbrengt in geluk.
Verspil je dagen dus niet aan het verdriet.
Verspil je nachten niet aan de zorgen.
Verspil je leven niet.
Allah houdt niet van degenen die verspillen.

Heb genade met jezelf

Wees niet verdrietig!
Verdriet zorgt ervoor dat je te zwak bent om Allah te aanbidden.
Verdriet brengt wanhoop in je hart.
Verdriet leidt jou naar kwade vermoedens.
Verdriet zorgt ervoor dat jij depressief wordt.
Verdriet is de oorzaak van de psychologische ziektes.
Verdriet leidt tot influisteringen en hersenschimmen en illusies.

Je bent in staat

Wees niet verdrietig!
Je bent in staat om te smeken.
Je bent in staat om aan te kloppen op de deur van de Koning der koningen.
Je bent in staat om neer te knielen en je voorhoofd op de grond te plaatsen.

Je bezit zóveel

Je bezit de Koran.
Je bezit de gedachtenis van Allah.
Je bezit de smeekbede.
Je bezit het gebed.
Je bezit liefdadigheid.
Je bezit zoveel goede daden.

Geef je niet over

Geef je niet over aan het verdriet door stil te zitten en niks te doen.
Bid.
Prijs Allah.
Lees.
Schrijf.
Werk.
Reis.
Kijk rond en denk na.

Het verleden, de toekomst en het heden

Wees niet verdrietig!
Verdriet laat jou treuren om het verleden.
Maakt jou bang voor de toekomst.
Verpest jouw dag van vandaag.

Benauwd

Wees niet verdrietig!
Verdriet zorgt ervoor dat jouw hart benauwd wordt.
Dat jouw gezicht duister en lelijk wordt.

Vijanden en geliefden

Wees niet verdrietig!
Verdriet maakt jouw vijanden blij.
En jouw geliefden boos.

De Shaytaan

Wees niet verdrietig!
Verdriet is een opstandigheid tegen de wil van Allah.
Verdriet is een wens van datgene wat onmogelijk is.
Verdriet komt van de Shaytaan.
Zoek dus bescherming bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan.
En laat de vreugde en blijdschap weer een weg vinden naar jouw hart.

Moge Allah jouw hart vullen met vreugde en blijdschap en geluk!

Voor een uitgebreide cursus (Nederlandstalige video’s) over beproevingen en hoe hiermee om te gaan, zie onze website: www.Sakeenah.tv

©️ www.Sakeenah.tv

Nederlandstalige online Islamvideo’s (Islamcursussen en Koranstudies) voor kinderen, jongeren en volwassenen:

Aanmelden via: www.sakeenah.tv

Plaats een reactie